พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล “THAILAND BASKETBALL U LEAGUE 2017”

(12 กันยายน 2560) รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล “THAILAND BASKETBALL U LEAGUE 2017” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มรส. ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่