การประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “THAILAND BASKETBALL U LEAGUE 2017”

(11 กันยายน 2560) ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรส. ประธานการประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “THAILAND BASKETBALL U LEAGUE 2017” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มรส. ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโซนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ TBDL ต่อไป